Лествица от последната четвърт на XIV век, Зогр. 178

Общо наименование: Лествица. Конкретно наименование: Лествица от Йоан Синайски. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 178. Каталог: 178. 1  Предишен каталог: 160. 2  Предишна сигнатура: III.в.12. 3 
Плътна и тъмна, с едри вержори Круша подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 4240 ; 144 ff. 201 x 124 mm
Фолиация: Грешка в номерацията след л. 19 следва л. 30, който трябва да е л. 20 (!); ръкописът съдържа общо 144 л.
Началото и краят липсват
130

Украса няма

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, правилен, изискан

Правопис: Двуеров, двуюсов

14. век, последна четвърт.