Служба, житие и чудеса на великомъченик Георги от XV–XVI век, Зогр. 181

Общо наименование: Служба, житие и чудеса. Конкретно наименование: Служба, житие и чудеса на св. Георги. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 181. Каталог: 181. 1  Предишна сигнатура: III.в.15. 2  Предишен каталог: 136. 3 
Плътна и тъмна Корона; 116 ff. 193 x 123 mm
Пълен, без липси
120

Червени геометрични инициали, на места с растителни орнаменти

Нова, библиотечна

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, неправилен

Правопис: Безюсов (ресавски)

Служба, житие, Чудеса и похвални слова на св. Георги. Включва и Похвално слово за св. Георги от Григорий Цамблак
15. век, край – 16. век, начало.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.