Житие, чудеса и похвални слова на великомъченик Георги от 1710 г., Зогр. 189

Общо наименование: Житие, чудеса и похвални слова. Конкретно наименование: Житие, чудеса и похвални слова на св. Георги. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 189. Каталог: 189. 1  Предишна сигнатура: III.ж.5. 2 
84 ff. 204 x 127 mm
Пълен, без липси
121

(1r) . Малка заставка-плетеница в късен балкански стил

Червени растително-геометрични инициали, сложно разработени

Нова, библиотечна

Макарий поп
Кирилица. Полуустав, среден, нов

Правопис: Безюсов (ресавски)

Житие и Чудеса и похвални слова на св. Георги. Включва и Похвално слово за св. Георги от Григорий Цамблак
Бележка на книжовника
  • (84v) . Бележка на писача, даскал поп Макарий, че книгата е подготвена в пещерата „Варул“ близо до „Св. Ана“ и след това я е приложил в Зограф
18. век (1710). Атон.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.