Служебник от средата на XVI в., Зогр. 194

Общо наименование: Служебник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 194. Каталог: 194. 1  913. 2  Предишна сигнатура: III.д.10. 3 
Плътна и тъмна Ножици ; 160 ff. 210 x 1140 mm
118

Червени растително-геометрични

Нова, библиотечна

Два почерка, които се сменят на л.107-110 и 159-160

A.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, едър, правилен

Правопис: Безюсов

Служебник
1. (1r–7r) . Чинът на Проскомидията (Диатаксис). Редакция: Атонска редакция.
5. (91r–101r) . Отпусти при разни случаи и молитви.
6. (101r–102v) . Поучение към свещеника от св.Василий, вмъкнато между молитвите.
7. (103r–104r) . Молитва над коливо.
8. (104r–107r) . Слово на св. Йоан Златоуст за Пасха. Incipit: аще кто благочестивъ
9. (107r–110v) . Прокимени разни.
10. (111r-144r) . Тропари, Апостолски и Евангелски четива.
11. (144r–155r) . .
12. (155v–1558v) . Заповеди на светите отци.
13. (155v–1558v) . Молитви.
16. век , среда.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.