Лествица от 1762 г, Зогр. 195

Общо наименование: Лествица. Конкретно наименование: Лествица от Йоан Синайски. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 195. Каталог: 195. 1  Предишна сигнатура: II.ж.11. 2 
Грапава и жълтеникава Герб и литери MP ; 264 ff. 210 x 160 mm
Пълен, без липси
120

(1r) . Правоъгълна заставка с флорални мотиви

Сложно разработени растително-геометрични инициали

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен, подражание на печатен шрифт

Правопис: Църковнославянски

Лествица на Йоан Синайски
  • (262r) . Бележка на писача
  • (261v) . Приписка на гръцки език от 1854 г.
18. век (1762 г.).