Лествица от края на XIV век, Зогр. 205

Общо наименование: Лествица. Конкретно наименование: Лествица от Йоан Синайски. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 205. Каталог: 205. 1  Предишен каталог: 162. 2  Предишна сигнатура: III.д.5. 3 
Плътна, с едри вержори Круша ; 299 ff. 207 x 133 mm
125

Заставки и инициали във византийски геометричен стил, оцветени в бяло и червено

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен

Правопис: Безюсов правопис

14. век, край.