Служебник, изборно евангелие и апостол от началото на XVI в., Зогр. 211

Общо наименование: Служебник. Конкретно наименование: Служебник, изборно евангелие и апостол. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 211. Каталог: 211. 1  913. 2  Предишен каталог: 124. 3  Предишна сигнатура: III.д.12. 4 
Тънка и гладка Ножици ; 405 ff. 205 x 135 mm
Началото липсва
119

Плетенични полихромни заставки и инициали в балкански стил

Нова, картон с хартия

A.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен

Правопис: Безюсов

Служебник. Изборно евангелие и апостол
2. (77r–82v) . Повест за авва Козма от Патерика.
3. (81r–405v) . Евангелие с апостол.
16. век, първа четвърт.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.