Служебник с последования от XV в. (около 1445 г.), Зогр. 212

Общо наименование: Служебник. Конкретно наименование: Служебник с последования. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 212. Каталог: 212. 1  913. 2  Предишен каталог: 128. 3  Предишна сигнатура: III.е.1. 4 
Плътна и грапава Ножици ; 141 ff. 200 x 130 mm
Краят липсва
123

Червени геометрични инициали

Нова, картон с хартия

A.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, неправилен, но обработен

Правопис: Юсов: (1r–85v) .

Правопис: Безюсов: (86r–141v) .

Служебник. Съдържа и повест за авва Козма от Патерика, Богородичен акатист, параклис за св. Николай Чудотворец и пасхални таблици
() .
2. (77r–82v) . Повест за авва Козма от Патерика.
3. (83r–141v) . Молебни канони и пасхални таблици. Таблиците започват с 1445 г.
15. век, около 1445 г..

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.