Сборник от края на XIV век, Зогр. 214

Общо наименование: Сборник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 214. Сигнатура: Zographou III.e.3,. Каталог: 214.. 1 
Хартия
126
Трима книжовници

Кирилица. Среден полуустав и Александрийско (Попгерсаимово) писмо

Правопис: Двуеров, двуюсов (търновски)

Съдържа Лествицата на Йоан Синайски, житие на св. Григорий Синаит, Въпроси и отговори на Атанасий Синаит и др.
14. век, край.