Постен триод от XIV и XVI век, Зогр. 215

Общо наименование: Триод постен. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 215. Сигнатура: Zographou III.e.6. Каталог: 215. 1 
Пергамент и хартия
118 (ff. 1-81) . . 18 реда на страница в една колона за първата част124 (ff. 82-294) . . 24 реда на страница в една колона за по-старата част
Двама книжовници

А.

(ff. 1r-81v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, едър

Правопис: Ресавски

Б.

(ff. 82r-294v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, дребен

Правопис: Двуеров, двуюсов

14. век, край. 16. век, среда.