Требник и служебник от края на XVI век, Зогр. 216

Общо наименование: Требник и служебник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 216. Каталог: 216. 1  913. 2  Предишен каталог: 118. 3  Предишна сигнатура: III.е.5. 4 
262 ff. 200 x 140 mm
Начало и краят липсват
120

Полихромни плетенични инициали в балкански стил

Нова, картон с хартия

A.

Паисий
Кирилица. Полуустав, среден и по-едър

Правопис: Безюсов (ресавски), непоследователен със следи от юсов извод

Требник със Служебник.
1. (1r–145v) . Требник. Опело, Малслосвет, Водосвет - малък и велик, Чин на братотворение, Лития, Канон на изход души, Изповед
4. (228v–248v) . Различни четива.
4. (249r-282v) . Чин на Маслосвет. Без край

(145r) . Бележка на писача, многогрешния Паисий

16. век, край – 17. век, начало.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.