Служебник от първата четвърт на XV в., Зогр. 218

Общо наименование: Служебник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 194. Каталог: 194. 1  913. 2  Предишна сигнатура: III.д.10. 3 
Плътна и тъмна Ножици ; 160 ff. 210 x 1140 mm
Фолиация: Грешка в номерацията – след лист 26 има по един неномериран лист. 26а; 86а; 168а.
Началото липсва, но иначе ръкописът е добре запазен
118

Червени растително-геометрични инициали

Нова, библиотечна

A.

Анонимен
Кирилица. Среден правилен полуустав, в началото с елементи на александрийско (попгерасимово) писмо

Правопис: Двуеров, двуюсов (търновски)

Служебник
2. (125r–169v) . Апостолски и евангелски четива.
3. (170r–190v) . Молитви, пасхални таблици (които започват с 1422 г.) и др..
15. век , първа четвърт.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.