Четириевангелие от XV век, Зогр. 219

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 219. Каталог: 219. 1  169. 2  Предишен каталог: 32. 3  Предишна сигнатура: III.e.8. 4 
Хартия
122

Четири заставки в балкански стил, плетенични инициали с геометрични и растителни мотиви.

Писачът е вероятно същият, който е писал през 1451 г. Скопския миней (ЦИАИ 489) и част от сборник от 15. век със служби и жития на св. Иван Рилски (Рилски манастир, 1/26).

Анонимен
Кирилица. Полуустав

Правопис: Двуеров, двуюсов

Съдържа предисловия от Теофилакт Охридски. В синаксара се споменават свв. Симеон и Сава Сръбски. Съдържа и Богородичния акатист (част) – л. 56r–56v. Указания за евангелските четива през цялата година. Прокимени възкресни за 8 гласа.
15. век, трета четвърт.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.