Житие и служба на св. Козма Зографски от 1802 г., Зогр. 235

Общо наименование: Житие и служба. Конкретно наименование: Житие и служба за св. Козма Зографски. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 235. Сигнатура: Zographou III.3.10,. Каталог: 235. 1 
Хартия
121

Заставки и инициали с растителни мотиви и миниатюра на св. Козма

Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов, среден, имитация на старопечатните издания

Правопис: Църковнославянски

1802. Произход: Според приписката на л. 1 книгата е преведена от гръцки на славянски в Зографския манастир по времето на игумена Евтимий. .