Богослужебен сборник от края на XVIII век, Зогр. 243

Общо наименование: Канони, параклиси и молитви. Конкретно наименование: Богослужебен сборник. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 243. Каталог: 243. 1  Предишна сигнатура: III.в.43. 2 
35 ff. 213 x 150 mm
114

(на гърба на предния форзац) . Гравюра ма Богородица с младенеца, изрязана от старопечатна книга и залепена

Нова, картон с кожа

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен, подражание на печатен шрифт

Правопис: Църковнославянски

Сборникът Молебен канон на Богородица, Параклис на св. Георги и молитви към Богородица Антиграф: Ръкописа е дословен препис от печатно издание.
18. век, край.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.