Сборник от първата четвърт на XIX век, Зогр. 250

Общо наименование: Гадателни книги. Общо наименование: Лекарственик. Конкретно наименование: Гадателни и Лекарственик. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 250. Каталог: 250. 1  Предишен каталог: 252. Предишна сигнатура: III.з.27. 2 
70 ff. 175 x 128 mm
118

(1r) . Малка правоъгълна геометрична заставка

Оригинална: дъски с орнаментирана кожа

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, нов, с курсивни елементи
Новобългарски с някои църковнославянски елементи

Правопис: Новобългарски

19. век, първа четвърт.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.