Служба за Покров Богородичен и Акатист на св. Георги от третата четвърт на XVII и края на XVIII век, Зогр. 255

Общо наименование: Служба. Общо наименование: Акатист. Конкретно наименование: Служба за Покров Богородичен. Конкретно наименование: Акатист на св. Георги. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 255. Каталог: 255. Райков и др. 1994 Предишен каталог: 260. Предишна сигнатура: ІІІ.к.3. 2 
Книгата е съставена от две части, писани в различно време и подвързани заедно
28 ff. 198 x 145 mm
122

(ff. 1r, 2r). Плетенични заставки и инициали в балкански стил

Нова, картонени кори с кожен гръб

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, правилен и изискан, етрополски тип

Правопис: Безюсов (ресавски)

Б.

Анонимен
Кирилица. Полуустав

Правопис: Църковнославянски

17. век, трета четвърт. 18. век, край.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.