Следовен псалтир със служба и жития на св. Иван Рилски от последната четвърт на XVII век, Зогр. 276

Общо наименование: Псалтир. Конкретно наименование: Следовен Псалтир със служба и жития на св. Иван Рилски. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 276. Каталог: 276. Райков и др. 1994 Предишна сигнатура: III.к.22. Райков и др. 1994
Ръкописът е подвързан със старопечатна книга (Сигн. № 279/ІІІ.К.22) – Акатистник с канони. Вилню, 1628. Ръкописът е добавен след старопечатната книга, старопечатната книга е 283 л. Между лл. 247 и 252 липсват печатните листове, на тяхно място има добавени ръкописни – 3 л., които са пагинирани със съответната буквена пагинация, но липсва л. 251.
Дебела, гладка и лъскава Корона със звезда и полумесец близък до образците у Гроздановић-Пајић от 1658–1667 ; Три луни също откъм края на XVII в. . 97 ff. 195 x 148 mm
120–2520 реда при първия писач; 23 реда при втория и 25 при третия.

(39r) . Малка плетенична заставка в балкански стил

Червени растително-геометрични инициали

Дъски с орнаментирана кожа

А.

(1r–38v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден калиграфски

Правопис: Ресавски

Б.

(39r–62v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден калиграфски

Правопис: Ресавски

В.

(63r–97v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден калиграфски

Правопис: Ресавски

Псалтир. Първоначално е съдържал различни последования. Сега са останали само препис от службата на св. Иван Рилски за 19.10, житието на светеца от патриарх Евтимий, заедно с оригиналната Рилска повест на Владислав Граматик
17. век, последна четвърт.