Евангелие изборно от началото на XIV в., Зогр. 283

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Евангелие изборно. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 283. Каталог: 283. 1  100. 2  Предишен каталог: 22. 3  Предишен каталог: 8. 4 
2 ff. 200 x 177 mm
Пергаментът е в лошо състояние, има петна от овлажняване.
120

Няма.

В хартиена папка.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен

Правопис: Едноеров — предимно с ь, двуюсов правопис

Евангелие изборно. Четива, започващи с Неделята на блудния син.
14. век, начало.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

2

Страна: Румъния. Букурещ Хранилище: Централна държавна библиотека. Сигнатура: Slav. XIII/1-1.

3

Страна: България. Рилски манастир Хранилище: Библиотека на Рилската света обител. Сигнатура: 1/12.