Миней за юни от началото на XIV век, Зогр. 285

Общо наименование: Миней. Конкретно наименование: Миней за юни. Страна: Гърция. Място: Света Гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 285. Каталог: 285. Райков и др. 1994 Предишен каталог: 87. 2 
2 ff. 235 x 179 mm
123

Няма запазена

В папка

Анонимен
Кирилица. Устав, среден, прав
Юсов правопис
Миней за юни – част. Съдържа част от службата за св. Онуфрий Велики и св. Петър Атонски (12.VI) и част от службата за св. мъченица Акилина (13.VI). Редакция: Текстът в песните е в нова редакция.
14. век, начало. Търновски произход.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.