Миней за юни от средата на XIV век, Зогр. 286

Общо наименование: Миней. Конкретно наименование: Миней за юни. Страна: Гърция. Място: Света Гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 286. Каталог: 286. Райков и др. 1994
6 ff. 230 x 179 mm 2 
124

Няма запазена

В папка

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, прав, изискан
Юсов правопис
Миней за юни – част. Съдържа част от службата за св. пророк Елисей и св. Методий Цариградски (14.VI), част от службата за св. пророк Амос (15.VI) и началото на службата за св. Тихон Аматунски (16.VI). Редакция: Текстът в песните е в нова редакция.
14. век, начало. Търновски произход.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.