Духовни наставления и граматика, Зогр. 300

o. Козма
Петко Петков

Общо наименование: Духовни наставления. Общо наименование: Граматика. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Каталог: 300. Сигнатура: Зогр. 300. Предишен каталог: 280. Предишна сигнатура: ІІІ.к.13. 1  Предишна сигнатура: ІІІ.к.23. 2 
Добре запазена, плътна, твърда Няма; 66 ff. 193 x 140 mm 164 x 112 mm (текст) – A; 160 x 115 mm (текст) – Б;
Фолиация: Оригинална буквена фолиация на л. 1–10; нова фолиация с молив на л. 11–66.
Относително добро – има окислено мастило.
122В една колона, 22 реда на страница. (А) 114В една колона, 14 реда на страница. (Б)
Черно за текста, червено за заглавията, инициалите и указанията в полето при книжовник А.

В частта на книжовник А на л. 1r, 4v, 9r ‒ несръчно оформени малки инициали в рамки, с червено и черно мастило, подражания на печатни образци – бележат начала на слова. В частта на Б ‒ лентовидни заставки с кафяво мастило, запълнени с елементарна украса, на л. 12r, 16r, 25r; над първата с черно мастило е добавено грубо изображение на кръст в квадратна растителна рамка; на л. 22r, 31r, 56r концовки в различни форми, също с мастило.

Картон, обвит с мраморна хартия, с кожени гръб и ъгли.

На последния лист долу има печат на Манастира.

А.

(ff. 1r-11v, 57v-66v). Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден

Правопис: Църковнославянски

Б.

(11v-57r) . Анонимен
Кирилица. Бързопис

Правопис: Руски с църковнославянски примери в граматиката

Духовни наставления и църковнославянска граматика
1. (1r–4r) . За чина и устава на новопостъпилите и какво им подобава: Деветото слово от Слова за подвижници от св. Исак Сирин. Автор: Исак Сирин, Превод: Преводът на Деветото слово от св. Исак Сирин е на св. Паисий Величковски в частта на книжовник А.
2. (4r‒9r) . Патеричен разказ на отец Пиор за авва Лонгин, който хванал беса и го накарал да разкаже как изкушава монасите.
(ff. 9r‒11v, 57v–60v). Слово за излизането на душата от св. Анастасий Синаит. Събрано от творби на св. Исихий, св. Ефрем Сирин, св. Василий Велики. Прекъсва в средата на Василиевия текст и Словото продължава към края на ръкописа без липса; следват пасажи от св. Нил и Диадох. Преводът на Деветото слово от св. Исак Сирин е на св. Паисий Величковски в частта на А/. Л. 60v‒66v Разказ за св. Макарий Египетски. Прибавен към Словото на св. Анастасий, за срещата на светеца с ангел, който отговаря на въпросите му, засягащи не само излизането и митарствата на душата, но и по други теми, вкючително и за Иисусовата молитва. На л. 57v-66 продължава с прекъснатото на л. 11v слово на Василий Велики (Слова на Нил, Диадох, Макарий Египетски) (Α/ книжовник)
4. (12-57r) . Църковнославянска граматика. 4 
Бележки на книжовниците
  • (11v, долу) . ѹвы на онзи краи от писач А, с което насочва читателя, че продължението е към края на книгата и че страницата започва с оувы.
  • (11v, долу) . Аркадія Зѡгравскаго от писач Б, с разделителен знак, бележещ втората част.
  • (л. 33v (долу)) . ѿ Хрⷭ҇та 1848. Јануарій 1-гѡ от писач Б
Приписка
  • (11v долу) . Име с бързопис, близък до Б/ (на притежателя или книжовника?)
1848.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.