Молитвеник от 1861 г., Зогр. 301

o. Козма
Петко Петков

Общо наименование: Молитвеник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 301. Каталог: 301.
Хартия. С воден знак на л. 1–12 J WHATMAN 18(?)9 ; 23 ff. 195 x 127 mm 160 x 95 mm (текст)
Добро; подвързията е разкъсана по краищата и подлепена с лист от печатна гръцка псалтикия. Празни листове: 1–6
115–18На л. 7–11 ‒ рамкирано текстово поле.
Черно за текста и червено за някои указания.

На л. 7r е оставено място за заставка. Кръст на л. 12r.

Тънък релефен картон, обвит с хартия.

А.

(7r–11r) . Анонимен
Кирилица. Полуустав. Подражание на печатан църковнославянски шрифт с ударения

Правопис: Църковнославянски

Б.

(11r–12r) . Анонимен
Кирилица. Ръкописно писмо, ново

Правопис: Църковнославянски

В.

(12v–17v) . Анонимен
Кирилица. Ново ръкописно писмо (12v) и подражание на църковнославянски печатен шрифт с ударения

Правопис: Църковнославянски

Г.

(18r–19v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав с ударения

Правопис: Църковнославянски

Д.

(20r–21r) . Анонимен
Кирилица. Полуустав с ударения

Правопис: Църковнославянски

Молитвеник
1. (7r–11r) . Молитва похвала към св. Богородица. На л. 11r ‒ послеслов, в който книжовникът разяснява апотропейната сила на молитвата и че тя е част от седмото чудо на Богородица от книгата „Новое небо“. Антиграф: Молитвата към св. Богородица е преписана от съчинение на украинския книжовник Йоанникий Галятовски, сборник с нейни чудеса, наречен „Новое небо с новыми звездами, или Повествование о чудесах, почерпнутое из достоверных преданий и древних летописей... напечатанное 1677 года в Чернигове на польско-русском языке“. По сведения от йеродякон Атанасий, библиотекар на Зографската обител, библиотеката на Манастира има нейно издание от 1850 под инв. No 13739 .
3. (12v–16v) . Молитва към архангел Михаил. Предисловие на българския копист (л. 12v), че текстът е преписан от издание на Чудовия манастир; там е печатано чудото с явяването му на един монах, при което архистратигът разяснява силата на молитвата за предпазване от зло този свят за помощ при смъртта на молещия се. В молитвата се споменават имената на четирима славянски просветители – светите Кирил, Методий, Климент и Теофилакт (!).
4. (17r–17v) . Молитва към св. ап. Йоан Богослов.
5. (18r–19v) . Молитви при осквернение. Две молитви с името на св. Василий Велики.
6. (20r–21r) . Умилителни тропари, подбуждащи към добродетелен монашески живот, на глас 1-ви (6 тропара)..
Приписки
  • (1r) . Въ лѣто отъ мїробытие-то ҂зтчи 1890,
    а отъ бога слово по
    въ неѧ, въ сѫщата Зографска ѡбитель.
  • (заден форзац, залепен върху подвързията) . Мон. Исїхия Зографски, Исїхия.
1861.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.