Служебник дяконски от началото на XX век, Зогр. 309

Маргарет Димитрова

Общо наименование: Служебник. Конкретно наименование: Служебник дяконски (дяконик). Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 309. Каталог: 309.
Tънка, здрава, карирани листове Лъв с щит и инициали FH и надпис: ROYAL BANK POST ; 29 ff. 197 x 125 mm 150 x 90 mm (текст)
Фолиация: Оригинална фолиация 1–26 с арабски цифри, която не отчита първия лист и последните два. На л. 27 има нова номерация с молив.
Добро. Празни листове: 26v–27
113Текстът на първата изписана страница е в рамка
Черно за основния текст и тъмночервено за рубриките и инициалите

Картон, облечен с тъмнолилав кадифен плат. Орнаментика със сляп отпечатък – тесен флорален бордюр и щампован кръст в центъра на лявата корица; същата композиция върху дясната корица, но щемпелът в средата е лилия.

Анонимен
Кирилица. Полуустав

Правопис: Църковнославянски

Служебник дяконски. Златоустова литургия
1. (1r-26v) . Златоустова литургия. Извършвана с дякон; преписани са предимно дяконските възгласи. В ектениите са споменати руският император Николай II Александрович (имп. 1894‒1917; л. 3r, 8v); солунският митрополит Йоаким IV (Сгурос) (1910‒1912), традиционно титулуван „архиепископ“ (л. 2v, 8v); и игуменът на Обителта, архим. Григорий (Болутов) (1891‒1909?; л. 8v). Датата на кончината на архим. Григорий, която се посочва в източниците, вероятно е неточна.
Добавки
  • Почти на всяка страница са добавени начала на молитви на гръцки с хубав, ясен бързопис. Някои съответстват на църковнославянския текст, а други са допълнителни текстове от Литургията. На л. 10v долу е залепено допълнително листче и на него писачът е добавил с червено: ако е службата за оу҆покой кажи и слѣдꙋющите, указание към текста.
20. век, (не по-рано от 1910 г.). Като приблизителни времеви граници на написване на ръкописа трябва да се приемат датите 25.11.1910 г. (интронизацията на митр. Йоаким IV) ‒ 11.05.1912 г. (неговата кончина).

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.