Требник от края на XIX век, Зогр. 310

Общо наименование: Требник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 310. Каталог: 310.
Няма; 29 ff. 180 x 132 mm 140, 135 x 100 mm (текст)
Фолиация: Нова фолиация.
Добро; някои листове са захабени и прокъсани по краищата; допълнително са били подлепвани с по-късна хартия. Л. 11v‒29v – първоначално празни
119
Черно за текста, червено и светлочервено за заглавията, инициалите и указанията.

На л. 2v ‒ цветно акварелно изображение с Разпятие Христово на Голготския хълм. На л. 9r ‒ двойноконтурен украсен инициал.

Картон, облечен в червен плат; кожен гръб.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов Смяна на перото на л. 11r и л. 27r.

Правопис: Църковнославянски

Требник Източник: Употребата на руска титулатура подсказва, че като източник за ръкописа е използвана руска печатна книга..
3. (9r‒9v) . Молитвата „Боже на духовете“. На задушниците в Събота месопустна и Събота преди Петдесетница е разширена. Тук са споменати степените на руската светска (царе и царици и т.н.) и църковна (митрополити, архиепископи и т.н.) йерархия.
4. (10r–11r) . Последование за избавяне от болест. Свещеникът осенява болния кръстообразно с копието.
Допълнения
  • На празния л. 27r са преписани двете статии на непорочните (Пс. 118: 92‒93, 175‒176), които се пеят в съботите на Великия пост.
19. век, край.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.