Молитвеник от XIX век, Зогр. 313

Маргарет Димитрова

Общо наименование: Молитвеник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 313. Каталог: 313.
ff. 1–6: твърда и гладка; ff. 7–9: потъмняла и чуплива Шестолъчна звезда и надпис: VENUS; 10 (1+6 + 3 л.) ff. 190 x 128 mm 150 x 90 mm – 1-6; 155 x 95 mm – 7-9;
Фолиация: Нова единна фолиация, като първият лист не е номериран.
Добро. Празни листове: f. 2v‒6, 9v
116–19л. 1–6. Рамки с двоен контур.119л. 7–9. Рамки с двоен контур.
Черно за основния текст, червено за заглавия и инициали.

На л. 1r ‒ двойноконтурни букви – една в заглавието и един инициал, очертани с червено и запълнени с графична украса с черно мастило. На л. 7r част от заглавието и един инициал са писани с червено мастило и са декорирани с черни мастилени точки.

Картон, обвит с мраморна хартия, платнен гръб.

Двама книжовници

А.

(1r–2r) . Анонимен
Кирилица. Полуустав

Правопис: Църковнославянски с надредни знаци

Б.

(7r–9r) . Анонимен
Кирилица. Полуустав

Правопис: Църковнославянски с надредни знаци

Молитвеник
1. (1r‒2r) . Молитва към св. Богородица.
2. (7r–8r) . Молитва към архангел Михаил.
3. (8v–9r) . Молитва към ангела хранител с тропар и богородичен към нея.
19. век.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.