Последование на панагията от 1891–1894 и 1848 г. (конволют), Зогр. 314

Общо наименование: Конволют. Конкретно наименование: Ръкопис и ръкопис. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 314. Каталог: 314.
32 ff.

Картон, облечен с оранжева хартия; кожени гръб и ъгли.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

1

Общо наименование: Последование на Панагията.
Плътна, леко грапава Неидентифицирани; 20 ff. 230 x 156 mm 175 x 110 mm
Фолиация: Нова фолиация 1–20
Добро. Празни листове: 17v, 20
116–18Текстът е в рамка, двойноконтурна отгоре, отдолу и от външната страна на страницата.
Черно за основния текст, малиновочервено или комбинация от двата цвята мастило за заглавията, указанията и инициалите.

На л. 1r заглавна страница има двойноконтурен Голготски кръст, очертан с малиновото мастило; декоративно оформени заглавия; тънки, геометрични инициали със скромна растителна украса.

Анонимен
Кирилица. Полуустав Писан с тънък писец

Правопис: Църковнославянски

Последование на Панагията и Последование на Артоса
1. (1r–14v) . Последование на манастирската Панагия за празничните дни. Редакция: С възкресните кондаци на 8-те гласа, на триодните кондаци, а за Неделята на всички светии – и кондаци за Зографските светци (св. Георги л. 14r; св. зографски мъченици и преп. Козма Зографски л. 14v )..
2. (15r–17r) . Последование на Артоса.
3. (18r–19v) . Последование на Панагията от Томина неделя до отдание на Пасха.
Бележка на книжовника
  • (19v) . с червено аѿн͠агꙍ года (1851)
Бележка на книжовника
  • (32v) . Бележка на книжовника: Сей чинъ творимый въ трапезѣ написасѧ въ мнⷭ҇тырѣ Зогравскомъ (!) послушникомъ Христофору: в лѣто ѿ Р. Х. ҂аѿмѳ. мⷭ҇цъ октѡврїй, въ в͠і день.
1891–1894.

2

Общо наименование: Последование на Панагията.
Гладка и еластична Няма; 12 ff. 230 x 156 mm 170 x 122 mm (текст)
Фолиация: Нова, на л. 21–32.
Добро
117
Черно за основния текст и червено за указанията и инициалите.

На л. 21r, 29v червен равнораменен кръст с разширяващи се рамене, с надписи около тях Ииⷭ҇с: Хрⷭ҇с: НИ: КА:

Кирилица. Полуустав, обработен с плътно очертани букви

Правопис: Църковнославянски

1. (21r–32v) . Последование на Панагията и типикарски указания за Последованието на празничната трапеза. Антиграф: Тази част (без прибавените кондаци за зографските светци) е преписан от руско печатно издание ‒ на л. 5r се споменава името на император Александър Александрович. Като се имат предвид годините на управление на Александър III Александрович (1883‒1894), видимо е, че отбелязаната на л. 19v дата не може да съответства на годината на написване на ръкописа. Това се потвърждава и от споменаването на л. 5v на „архимандрита и игумена“ Григорий (който управлява Обителта между 1891‒1909?). Тази част на ръкописа следователно трябва да се датира в 1891‒1894 г., а отбелязаната 1851 г. или е тази на печатния първообраз, или е с допусната грешка..
Бележка на книжовника
  • (19v) . с червено аѿн͠агꙍ года (1851)
Бележка на книжовника
  • (32v) . Бележка на книжовника: Сей чинъ творимый въ трапезѣ написасѧ въ мнⷭ҇тырѣ Зогравскомъ (!) послушникомъ Христофору: в лѣто ѿ Р. Х. ҂аѿмѳ. мⷭ҇цъ октѡврїй, въ в͠і день.
1849.