Житие на св. Онуфрий Габровски от 1872 г., Зогр. 320

Общо наименование: Житие. Конкретно наименование: Житие на св. Онуфрий Габровски. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 320. Каталог: 320. Предишен каталог: № 273. Предишна сигнатура: ІІІ.з.26.
Хартия ‒ гладка, тънка Герб с ловджийски рог и инициали SM. Фирмен надпис ‒ SMITH & MEYNIER FIUME. ; 175 ff. 340 x 215 mm 285 x 175 mm (текст)
Фолиация: Нова фолиация с молив 1–175
Относително добро, има окислено мастило. Листовете, съшити с конец, са леко прокъсани по краищата. Л. 14v: Празен
130
Черно

На л. 14r – проста концовка с елипсовидна форма от начупена линия и малък кръст в горната част.

Няма; листовете представляват една тетрада.

Петър Георгиев Татарпазарджичанин Зографски
Кирилица. Ръкописно писмо, ново
Новобългарски с някои църковнославянски елементи, както и някои източнобългарски особености, като редукция на /е/ > /и/.

Правопис: Архаичен

С ѣ, ѫ, ѧ с фонетична стойност /' ҆а/, /йа/, десетерично ї, , ы, краесловни ерове

Бележка на книжовника

(14r, след края на текста) . приписахъ азъ Петръ Георгїевъ Татаръ-Пазарджичининъ Зогр.фскїй 1872 год. Декмврїѧ (!) 4 день.

1872. Зографска света обител.