Повест за нападението на латинците върху Света гора от 1910 г., Зогр. 323

Общо наименование: Повест за нападението на латинците върху Света гора. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 323. Каталог: 323. Предишен каталог: 295. Предишна сигнатура: ІІІ.в.11.
Лъв и слънце с надпис SOLE C. LEONE REGISTERED ; 11 ff. 270 x 210 mm 215 x 195 mm (текст)
Фолиация: Нова фолиация
Добро.
125
Черно.

Няма. Подшити листове.

Анонимен
Кирилица. Ръкописно писмо, ново, дребно
Новобългарски

Правопис: Редовно ѣ, краесловни ерове, ѫ в корен

1. (1r–11v) . Повест за нападението на латинците върху Света гора. Превод: Превод от втората част на Сказанието за Светата атонска гора от Стефан Светогорец ‒ за нападението на латиняните срещу светогорските манастири, поместено в старопечатната книга „Рай мысленный“ (1658). Преводачът от църковнославянското издание ‒ Милан Радивоев от Елена (1845‒1918), е учител, преводач, спомоществовател на книги, автор на първата биография на Иларион Макариополски („Време и живот на търновския митрополит Илариона (Макариополски)“, С., 1912) и на „Кратък молитвеник за православните войници“ (В. Т., 1897). Радивоев е превел Акатиста на св. Богородица („Акатист или неседалное пение“, С., 1911) и др.. Заглавие: Повѣсть за Нападението на Латинцитѣ врьхъ Света Гора. Въ която се повѣствува и за страданието на святитѣ двадесять и шесть Преподобномученици Зографски. Прѣвелъ Миланъ Т. Радивоевъ. Зографъ 1910 25/VІІ.
1.1. (1v) . Повест: начален текст. Съдържа начален текст, написан от Радивоев, за да замени л. 2r от превода(задраскан).
1.2. (2r‒11v) . Повест: чернова. Редакция: Съдържа начален текст, написан от Радивоев, за да замени л. 2r от превода (задраскан)..
Приписки
  • (1r) . Сметка: 1873 – 1280 = 593.
1910.