Молебни канони от 1897 и 1901 г., Зогр. 324

Общо наименование: Молебни канони. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 324. Каталог: 324. Предишен каталог: 250. Предишна сигнатура: ІІІ.з.25.
Неидентифицирани; 24 ff. 230 x 170 mm 170 x 140 mm
Фолиация: Фолиация до л. 21r, която пропуска листове.
Фолиация: Нова фолиация 1–24.
Относително добро; листовете са прокъсани и протрити от използване по краищата. Първите 11 листа са подлепени с хартиени ивици. Листове 13, 14 – празни. Възможно е на част от листовете, подлепени с хартиени ивици, в долното поле да е имало продължаваща приписка, както личи от запазената на л. 7r дума „монах“.
118Рамкирано текстово поле.
Черно за текста, червено за заглавията, инициалите и указанията.

Дъски, облечени с кафява кожа; форзаци от мраморна хартия. Орнаментика със сляп отпечатък. Върху лявата корица ‒ бордюр с растителен мотив и врязани линии; в полето ‒ централен щемпел: кръст с растителни завършеци на раменете, ограден от четири едри ъглови щемпела с растителен мотив. Идентична украса ‒ върху дясната корица.

А.

(2r–12v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, подражание на печатен шрифт

Правопис: Църковнославянски

Б.

(14r–23v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, подражание на печатен шрифт

Правопис: Църковнославянски

Бележки на книжовника
  • (1r) . С молив: Тоѧ молебенъ го написа
    іером. Спиридѡнъ Зѡгрф.
    1901 год.
  • (24r) . Пѝсанїй:
    въ лѣ́то, аѿч҃з: Мцⷭ҇а Їꙋ́лїй, і҃:
Приписки
  • (24r) . Под годината, добавено с молив: 1897.
1897. 1901.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.