Житие на св. Йоан Рилски и Повест за пренасяне на мощите му от Търново в Рилския манастир от XVIII век, Зогр. 329

Общо наименование: Житие. Конкретно наименование: Житие на св. Йоан Рилски и Повест за пренасяне на мощите му от Търново в Рилския манастир. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 329. Каталог: 329. Предишен каталог: 237. Предишен каталог: 99. Предишна сигнатура: ІІ.г.1.
Три шапки с контрамарка FC ; Три шапки РS . 22 ff. 272 x 197 mm 225 x 155 mm (текст)
Фолиация: Oригинална буквена и нова фолиация 1–19; първите два и последният лист не са номерирани.
Добро, има следи от влага, но текстът се чете.
127Двойно рамкирано отгоре и от външните страни текстово поле.
Черно

Картон, облечен с плат; кожен гръб.

1.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, дребен

Правопис: Църковнославянски

Поправки
  • (л. 23) . С църковнославянско писмо са повторени преписаните вътре в текста тропар и кондак на глас 4-ти и е прибавена четвърта хвалитна стихира.
18. век.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.