Последование на изменяемите текстове в литургията от 1793 г., Зогр. 330

Общо наименование: Последование на изменяемите текстове в литургията. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 330. Каталог: 330.
Три луни и контрамарка ‒ литери VG ; 20 ff. 277 x 173 mm 270 x 165 mm (текст)
Фолиация:
Следи от влага по листите; добро общо състояние. Подвързията е отлично запазена.
124Рамкирано текстово поле.
Черно за текста, червено за заглавията, инициалите и указанията.

На л. 1r ‒ богат растителен бордюр от вътрешната и горната част на листа, изработен с перо и мастило. На л. 2r, 10r, 10v, 13r, 13v, 15r (неоцветена) ‒ лентовидни заставки и заставки-разделители с мотиви от разцъфнали рози, очертани с мастило и оцветени в червено, със запълнени с щрих стъбла. На л. 2r ‒ голям червен инициал в растителна рамка от розови стъбла с много листа и цвят накрая. На л. 6v, 7r, 7v, 8r, 8v, 9r, 9v ‒ по-малки червени инициали на апостолски четива, с богата растителна украса под буквата, подражание на печатни образци.

Картон, облечен с кожа, с форзаци от синя орнаментирана хартия. Орнаментика със сляп и златен отпечатък, като върху двете корици са оформени идентични рамки с растителни мотиви тип сецесион в ъглите. Върху лявата корица в средата на полето със златен отпечатък е щампован кръст с растителни завършеци на раменете, а върху дясната – книга, разтворена върху кръст, обградени с растителна рамка, вж. Зогр. 317 и др.

Анонимен
Кирилица. Полуустав

Правопис: Църковнославянски

1. (1r) . Бележка на писача.
Во сла́вꙋ ст҃ы́ѧ є҆диносꙋ́щныѧ, и҆ нераздѣли́мыѧ Трⷪ҇цы, О҆ц҃а, и҆ Сн҃а, и҆ Ст҆агѡ Дх҃а: Повелѣ́нїемъ Пречестнѣ́йшагѡ Гдⷭ҇ина О҆ц҃а А҆рхїмандри́та А҆ка́кїа, Написа́сѧ сїѧ̀ кни́жица Глаго́лемая, Послѣ́дованїе цр҃ко́вныхъ сочине́нїй, Бж҃е́ственыѧ и҆ сщ҃е́нныѧ Лїтꙋргї́и. Напи́сасѧ вⸯ лѣ́то ҂ аѱ͠чг 1793 Мцⷭ҃а Ное́мврїа.
2. (1r‒10v) . Всекидневните и неделните антифони, тропарите, кондаците и апостолските четива според дните на седмицата.
4. (13r‒20v) . Причастни, тропари и кондаци на Господските, Богородичните и на други празници. Редакция: Завършва с тропар и кондак на св. Георги на глас 4-ти..
  • (1r) . На гръцки (с бързопис) за това, че книгата принадлежи на Зографската обител ‒ на църквата на св. Богородица… (следват проклятия, ако някой я отнеме) и дата 10.03. 1810 г.: ἡ παροῦσα φυλάδα ὑπάρχει τῆς μονῆς τοῦ Ζογράφου; ἐν ᾗ περιέχει τὰ συλλειτουργικὰ, καὶ ἀφιερώθει εἰς τὸ παρακλήσιον τῆς ϴεοτόκου Μαρίας, καὶ ὅστις τὴν ἀποξενώσει, ἐχέτω τὰς ἀρὰς τῶν τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ θεοφόρων πατέρων, καὶ τοῦ μεγαλομάρτυρος ἡμῶν Γεωργίου, ὰωι: μαρτίου: ι:; под нея с молив: Стефана 1 .
1793.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.