Служебник дяконски (дяконик) от началото на XX век, Зогр. 334

Общо наименование: Служебник. Конкретно наименование: Служебник дяконски (дяконик). Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 334. Каталог: 334.
Плътна Двуглав орел с корона, мечове и инициали DVC ; Щит със шестолъчна звезда . 75 ff. 186 x 128 mm 130 x 73 mm (текст)
Фолиация: На л. 1–72, която не отброява първите три листа.
Ръкописът е в много добро състояние, явно почти не е бил ползван.
113–15Текст в рамка, двойноконтурна отгоре и от външната страна
Черно за текста, червено за заглавията, инициалите и указанията.

(3v (неномериран)) . Фронтиспис, рисунка с мастило на св. архидякон Стефан в цял ръст. На л. 1r, 23r, 35r лентовидни заставки и разделители, с медальон в средата и растителни орнаменти около него, изработени с черно или с черно и червено мастило, по подобие на печатни заставки. На третия неномериран лист (recto) ‒ рисунка с молив от друга ръка, несръчно копие на оригиналната рисунка, но без ореол и без името (изображение на дякон).

Твърд картон, облечен с червена кожа; форзаци с мраморна хартия. Орнаментика, нанесена със златен и сребърен отпечатък: върху лявата корица ‒ бордюр от растителен орнамент, в средата е щампована с друг бордюр вътрешна рамка. Централният щемпел представлява изображение на св. Богородица Одигитрия в цял ръст. Върху дясната корица композицията е идентична, но щемпелът в средата е Разпятие. Обрезите на листовете са позлатени.

Почерците много си приличат. Възможно е да са подписалите се на първия неномериран лист Ксенофонт и Онуфрий.

А.

(1r–59v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, с промени на наклона вдясно.

Правопис: Църковнославянски

Б.

(60r–72v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, с промени на наклона вдясно.

Правопис: Църковнославянски

Служебник, дяконски (Дяконикон)
1. (1r–14v) . Последование на вечернята.
2. (15r–23r) . Последование на утренята.
3. (23r–72v) . Чин на проскомидията и Златоустовата литургия.
Приписки
  • (първи неномериран лист, recto) . : Сщ҃енодїаконъ Ѡнꙋ́фрїй ҂ац҃и лѣта. ма́рта ѯі҃. днѧ̀. Св҃щенодїакон: Ѯенофонтъ.
20. век, начало (1908?).

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.