Служеник дяконски (дяконик) от началото на XX век, Зогр. 336

Общо наименование: Служебник. Конкретно наименование: Служебник дяконски (дяконик). Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 336. Каталог: 336.
Гладка, плътна Няма; 24 ff. 200 x 145 mm 160 x 113 mm (текст)
Добро. В началото неномерирани страници, върху първите две са очертани рамките за текст. С. 41 и следващи (неномерирани) страници: Празна страница: с. 41 е очертана рамката за текст.
116Текст в двойноконтурни (от с. 23 – само горната хоризонтална) рамки, очертани със синьо мастило
Черно за текста, червено за заглавията, инициалите и указанията.

Твърд картон, облечен в лилав плат. Орнаментика със сляп отпечатък. Върху лявата корица тънък бордюр от растителен орнамент; в средата на полето е щампован кръст с растителни завършеци на раменете. Върху дясната корица бордюрът е същият, но централният щемпел с ромбовидна форма съдържа мотива „букет“.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, късен тип

Правопис: Църковнославянски

Служебник дяконски (Дяконикон) В последованията на вечернята и Литургията с бързопис на места има добавени начала на възгласи и молитви на гръцки. Явно служебникът е използван и по време на съвместни богослужения с свещенослужители от гръцките манастири.
3. (с. 39–40) . Лука 10: 38‒42 и 11: 27‒28 (Богородично евангелие за съботата на Петата седмица от Великия пост).
  • На гърба на титулната (неномерирана) страница със сиво мастило, съвременен почерк и църковнославянски правопис утринната молитва към Св. Дух (начало: Царю небе́сний, оутѣшителю). Със същия почерк са поместени допълнения на с. 7, 15, 25, 28, 38, както и са допълнени начала на гръцки текстове на с. 3, 4, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35.
20. век, начало.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.