Поменик на Зографския манастир с молитви на проскомидията от XIX–XX век, Зогр. 337

Общо наименование: Поменик. Конкретно наименование: Поменик на Зографския манастир с молитви на проскомидията. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 337. Каталог: 337.
Два вида; л. 2–3 – плътна, без вержори и понтюзо и водни знаци; л. 1, 4–22 – гладка, здрава. Шестолъчна звезда с вписана буква N и надпис в два реда: NEUSIEDL/VENUS ; 23 ff. 220 x 155 mm 147 x 122 mm (текст)
Фолиация: л. 1–17, която не отчита първия и последните листове.
Добро. Платът върху подвързията е износен. Празни страници: ff. неномериран лист и 18r–9v, 15v, 17v, 18r–22v (неномерирани).
319 (2r–7r) . На л. 7r–8r ‒ разделяне с вертикални линии119Останалите страници
Черно за текста и два вида червено за заглавията, инициалите и указанията.

На л. 15r ‒ елементарна концовка от червени и черни линии.

Картон, облечен в избелял лилав плат, кожен гръб. Орнаментика със сляп отпечатък. Върху лявата корица ‒ тесен бордюр с растителен орнамент и кръст с растителни завършеци на раменете, щампован в средата на полето. Върху дясната корица бордюрът е идентичен, а централният щемпел с ромбовидна форма съдържа мотива „букет“.

Четирима книжовници

А.

(2r–6v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов

Правопис: Църковнославянски

Б.

(л. 2r (средната колона), 7r–7v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов

Правопис: Църковнославянски

В.

(10r–15r) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов

Правопис: Църковнославянски

Г.

(16r–17r) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов

Правопис: Църковнославянски

Поменик на Зографския манастир с молитви на проскомидията
1. (2r–7v) . Поменик с имената на починали братя от манастира.
2. (10r–15r) . „Вселенский помянник“. Общи прошения за здраве и упокой. Антиграф: Текстът на „Вселенския поменик“, 10r–15r, е препис от печатна книга: „Вселенский помянник“. Екземпляр от третото издание (Москва, 1895, Афонского Русского Пантелеимонова монастыря) се пази в библиотеката на Зографския манастир..
3. (16r–17r) . Молитви на проскомидията. За болни; за плаващи; за умножаване на любовта и изкореняване на злобата.
19.–20. век.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.