Молебни канони и акатисти от 70-80-те г. на XVIII век, Зогр. 347

Общо наименование: Молебни канони и акатисти. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 347. Каталог: 347.
Три шапки с инициали ВС ; Лъв с контрамарка – R(N?) (фрагмент). 54 ff. 198 x 136 mm 155, 140 x 100 mm (текст)
Фолиация:
Добро. f. 1r: Празен.
115–21Рамкирано текстово поле на л. 1r–41v; различен брой редове при различните книжовници.
Черно за текста и червено за заглавията, инициалите и указанията.

На л. 1v е залепена гръцка щампа с изображение на св. Богородица на трон с детето Иисус, наречена Елеуса в свитъка, държан от два ангела над нея; от двете й страни са св. Никола и св. Йоан Продром. На л. 2r изрязана и залепена печатна заставка с растителен мотив. На л. 6r, 16r, 40v ‒ инициали с червено или червено и черно мастило и растителна украса; на л. 31v, 40r ‒ концовки.

Тънък, мек картон, облечен в кафява кожа; орнаментика със сляп отпечатък и врязване. Върху лявата корица ‒ бордюр с растителен мотив, в средата на полето ‒ щампован медальон с изображение на Богородица Одигитрия (до пояс) и фигури на двама светци под нея – лявата фигура държи свитък. Върху дясната корица бордюрът е с друг орнамент; полето е разчертано с тройни линии като мрежа от ромбове, с щампована розета във всеки от тях.

Шестима книжовници

А.

(2r–21v) . Анонимен
Кирилица. Подражание на църковнославянски шрифт

Правопис: Църковнославянски

Б.

(22r) . Анонимен
Кирилица. Подражание на църковнославянски шрифт

Правопис: Църковнославянски

В.

(22v–23v) . Анонимен
Кирилица. Подражание на църковнославянски шрифт

Правопис: Църковнославянски

Г.

(24r–40r) . Анонимен
Кирилица. Подражание на църковнославянски шрифт

Правопис: Църковнославянски

Д.

(42r–53v) . Анонимен
Кирилица. Подражание на църковнославянски шрифт

Правопис: Църковнославянски

Е.

(ff. 22v–23r,, 40v–41v –добавените молитви към акатистите). Анонимен
Кирилица. Подражание на църковнославянски шрифт

Правопис: Църковнославянски

Молебни канони и акатисти
1. (2r–11v) . Молебен канон към св. Богородица (на 8-ми глас).
2. (12r–22r) . Параклис за св. Георги (с канон на 8-ми глас).
3. (22v–31v) . Акатист за Сладчайшия Иисус (на 8-ми глас).
4. (32r–41v) . Акатист за св. Богородица (на 8-ми глас).
5. (42r–53r) . Акатист за св. Георги (на 8-ми глас).
Бележка на книжовника
  • (53r‒53v) . В края на молитвата към св. Георги в Акатиста, са упоменати имената на родителите и роднините на книжовника, създал ръкописа:Помѧни Гдⷭи оц҃ы мои͡ дохѡвни (!) и родители моѧ по плоти, братїю и сестры, и всѧ сродники, яже имена ты вѣси Гдⷭ҇и. Гедеѡна схимонаха, Нїколаа схїмонаха, Исѵхїа схїмонаха, Раду Стана Станка Раду Стана Манѧ Марию Недо Iѡна Iордана, Пена, Бадѧ Марıю Станку Станка Марıна Добра, Марıна, Русу Танасу Марıна, Марıю Добра Констандина Марıнчу Марıна, Марıну, Гергина Спасу Рада Раду Стана, Марıю, Мита, Раду Лазара Неду Велıка Яну Прокопїю Стоѧна Марıю Пауна Диму; в долния край на страницата дописано: Родители и сродниковъ ихъ.
Приписки
  • (преден форзац, r‒v) . Сїѧ кныга есть. Архїмаⷩдрита Ігнатıа. 1780. а я принялъ ѿ оца моего духомьнаго (!) монахъ Неофит 1795 маиу: 15.
  • (преден форзац) . Сїѧ кныга есть. Архїмаⷩдрита Ігнатıа. 1780.. Продължена на гърба на предния форзац – а я принялъ ѿ оца моего духомьнаго (!) монахъ Неофит 1795 маиу: 15.
  • (преден форзац) . : ἠμὼν 30(?) δινο(?) δια της κολόνης τῆς ἐκλησίας 1800: μαήου 15: χα: νεόφυτος μόνον αγοραστος εἴς τον τόπον χορίς ἔξωδα τους διά: 4000 γρόσια ης νάβλο γρόσια: 1000 [ ... за колона на църквата 15 май 1800 г., Неофит платено на място без разходите за 4000 гроша, за навло (т.е. такса за превоз на стока с кораб) 1000 гроша. ]
18. век, край на 70-те/80-те години.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.