Благодарствена служба за св. Богородица от 1894 г., Зогр. 348

Общо наименование: Благодарствена служба за св. Богородица. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 348. Каталог: 348.
Три вида: а) л. 1–8: тънка, гладка с едри вержори; б) л. 9–16: карирани листа; в) на форзаците – гладка Няма; 21 ff. 201 x 165 mm 142 x 103 mm (текст)
Фолиация: Буквена: 1–14, която не отчита първите три листа; нова фолиация на последните два листа.
Добро. f. 16: Празен
117–18
Черно за текста и червено за заглавията, инициалите и указанията.

На л. 1r декоративно заглавие, с комбинации от двойноконтурни и тънки букви, с разнообразни съподчинения по големина. Малки инициали в текста, в част от които украсата разработва контура на буквата, а други са запълнени с мастилото, което откроява „негативно“ в буквеното стъбло мотив, напомнящ плетеница.

Тънък здрав картон, облечен с бледозелена релефна хартия; кожени гръб и ъгли. Отгоре върху лявата корица ‒ етикет със заглавието на ръкописа и датата 20 март 1894 г.

Трима книжовници

А.

(1r–7v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав

Правопис: Църковнославянски

Б.

(8r–v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав

Правопис: Църковнославянски

В.

(9r–15r) . Анонимен
Кирилица. Полуустав

Правопис: Църковнославянски

1. (1r–15r) . Благодарствена служба за св. Богородица за избавянето на Света гора от десетилетното угнетение на нечестивите агаряни. Томина неделя
Приписки

(1r) . , с червено мастило: Принадлежи на Св. Благовѣщенска гробничарска Зографска църква 1917 г.

1894. Зографска света обител. Произход: Взето от Благовещенската църква на Зографския манастир.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.