Молитвеник от 1932 г., Зогр. 349

Общо наименование: Молитвеник. Конкретно наименование: Молитва към св. Богородица и към Иисус Христос. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 349. Каталог: 349.
Няма; 9 ff. 210 x 138 mm 155 x 105 mm (текст)
Фолиация: На с./л. 15, която не отчита предшестващия, полуизрязан лист.
Добро. От листа след л. 14 е изрязана по-голямата част.
120–21
Синьо на с. [1]–14 и кафяво на последните два листа.

В първата част на ръкописа, от няколко малки двойноконтурни инициали, запълнени с щрих. Началото на заглавието и завършителния АМИНЬ на с. 14 са оформени по същия начин.

Картон, облечен в оранжева хартия

Йоасаф Зографски, йеромонах
Кирилица. Полуустав; по-дребен на последните два листа

Правопис: Църковнославянски с ударения

Молитвеник
1. (с. [1]‒13) . Молитва към св. Богородица. Изградена главно от херетизми.
3. (с. без номер) . Имена за упокой. Имената за упокой са: Архімандрита Григоріа, Калистрата, Іереа Ангелко, Іеросх. Доротеа, Іеромон. Григоріа, Схім. Доротеа, мон. Iѡанікiа, Гедеѡна, Нестора, Iсакiа, Ангеларiа, Карпа. Упокой Гд҇ⷭи, души усопшихъ. рабъ твоихъ.
4. (с. 15–16) . Молитва към св. Богородица в Гетсиманската градина. Това е известният текст за откриването на Молитвата към св. Богородица в Гетсиманската градина и за нейните апотропейни и спасителни свойства. Incipit: Сїѧ молитва ѡбрѣтена бысть вꙿ Гетсиманiи на гробѣ Прест҃ыѧ Бцⷣ҇ы и Приснодѣви Маріи.
Бележка на книжовника
  • (с. 14, долу) . : напис. ѿ йером. Іѡасафа Зогр. вꙿ 1932. юл. 31.
1932. Материали, съпътстващи ръкописаВ началото е подлепен лист от друга, тънка и жилава хартия.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.