Песнопения от литургията от 1889 г., Зогр.350

Общо наименование: Песнопения от литургията. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 350. Каталог: 350.
Плътна, леко релефна Неидентифицирани; 11 ff. 221 x 152 mm 170 x 120 mm (текст)
Фолиация: Съвременна: 1–11
Добро; кориците са охлузени. ff. 1, 5v-6v – празни.
119–22На л. 7–11 текстът е в рамка, очертана с молив.
Черно за текста, виненочервено и оранжево за заглавията, инициалите и указателите.

Няма, с изключение на два инициала на л. 4r със съвършено проста орнаментика.

Картон, облечен в розовата, орнаментирана хартия; кожени гръб и ъгли.

Двама книжовници. Писмото е по-едро при А и по-дребно при Б, който използва оранжево мастило

А.

(ff. 2r–4v,, 7r–11v). Анонимен
Кирилица. Полуустав

Правопис: Църковнославянски

Б.

(5r–5v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав

Правопис: Църковнославянски

Песнопения. Съдържа основно изменяемите части на Литургията
1. (2r–4v) . Антифони (всекидневни) на Литургията; общи тропари за понеделник.
3. (5r) . Блаженствата.
4. (7r–11v) . Антифони (всекидневни) на Литургията; тропари, общи.
Бележка на книжовника
  • (11v) . 1889 г: Марта. 1: день.
1889.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.