Часослов от XIX век, Зогр. 356

Общо наименование: Часослов. Конкретно наименование: Последование за полунощницата. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 356. Каталог: 356. Предишен каталог: 311. Предишна сигнатура: ІІІ.и.24.
Твърда и леко грапава. Герб с мечка държаща брадва, корона и година (1807?) ; 34 ff. 200 x 160 mm 140, 130 x 120, 115, 110 mm (текст)
Фолиация: Не включва първия лист; не е номериран и един лист между л. 7 и 8.
Добро. Празни листове: ff. 30‒33
113–15На л. 3r–21r текстът е в двойноконтурни рамки.
Черно за текста, червено за заглавията, инициалите и указанията.

Подражание на печатен оригинал. На л. 3r ‒ инициал в квадратна рамка с растителен фон. На л. 5r, 10v ‒ инициали с растителна украса. На л. 24r, 24v, 25r ‒ инициали с много опростена украса, в червено и черно.

Няма

Двама. Трета ръка е написала текст от вътрешната страна на горния лист, използван за подвързия.

А.

(3r–21r) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов; дребен с десен наклон

Правопис: Църковнославянски с ударения

Б.

(ff. 1r–2v, 21v–29v). Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов; едър и прав

Правопис: Църковнославянски с ударения

Източник: Частта на Б/ е преписана от печатен руски Часослов, както личи от споменаването на императора на л. 20v..
1. (вътрешната страна на листа, използван за подвързия) . Кондак (8-ми) кондак и икосът от Акатиста за св. Георги. Името на св. Георги му не е споменато.
2. (1r–2v) . Молитви след ставане от сън и началото на съботната полунощница. Бележка, че останалото е в края на книгата.
4. (3r–26v) . Молитва на св. Василий и Молитва на св. Евстатий, която се чете на всички съботи.. Чете от 22 септември до Цветница
5. (3r–26v) . Молитва на св. Евстатий. Чете се на всички съботи
Бележка на книжовника
  • (26v) . От ръката на Б/, дата: ҂аѿо. аvгусть л҃а. (1870, 31 август).
Приписки
  • (външната страна на листа, използван за подвързия) . С молив: № 311 Полунощница всекидневна.
1820, след; 1870. Преписът е от началото на ХІХ в., но е бил завършен през 1870 г.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.