Избрани псалми от Утренята от края на XIX век, Зогр. 362

Общо наименование: Избрани псалми на утренята. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 362. Каталог: 362.
Плътна и гладка Няма; 16 ff. 190 x 135 mm 125 x 90 mm (текст)
Фолиация: Буквена до л. 11, която не отброява първия лист.
Фолиация: Нова фолиация
Краищата на листите са прокъсани от употреба и замърсени от употреба. Празни листове: 11v–16
115Текст в рамки, двойноконтурни отгоре и отвън.
Черно за текста, оранжево за заглавията, инициалите и указанията.

На л. Іv ‒ фронтиспис с двойноконтурна рамка, запълнена с бледосиньо; в полето двойноконтурен кръст с растителна украса и надпис горе і͠с х͠с в черно и оранжево. На л. 1r ‒ лентовидна заставка с бледо синьо и оранжево оцветяване, в средата ‒ символът на св. Троица, с черно мастило. Инициали на псалми – на л. 6v (Пс. 135) в орнаментирана рамка, напомняща изображение на кивота (?); на л. 7v (Пс. 40), 9r (Пс. 143) ‒ инициали в рамка, с растителна украса. На л. 10v, 11r ‒ концовки, втората оформена като четирилистник, в оранжево и черно.

Твърд картон, облечен с кожа; форзаци от мраморна хартия; украса със златен отпечатък: върху лявата корица ‒ тънка рамка с щампован в средата на полето кръст с венец; върху дясната корица ‒ същата рамка, но средният щемпел е растителен, с мотив цвете.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов

Правопис: Църковнославянски

Псалми избрани Източник: Препис от старопечатна книга. На л. 9r се споменава император Александър Александрович (имп. 1881‒1894).
1. (1‒11r) . Псалми (Пс. 19, 20), полиелейни, Пс. 33 и др..
Приписки
  • На празните страници има проби на перото. На последния лист ‒ надпис с черно мастило: зографъ.
19. век, край.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.