Требник от 1851 г., Зогр. 363

Общо наименование: Требник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 363. Каталог: 363. Предишен каталог: 190 (?). 1 
Плътна. Три луни (фрагмент); 14 ff. 190 x 135 mm 130 x 80 mm (текст)
Фолиация:
Добро. Празен лист: 6v
114
Черно за текста, червено за указанията и инициалите при първия книжовник; черно за текста и карминено за рубриките и инициалите при втория книжовник.

На л. 13r ‒ лентовидна заставка с растителен орнамент, рисуван с тънко перо. На същия лист ‒ двойноконтурен инициал със скромна украса, запълнен с карминено мастило. На л. 14r ‒ концовка от богат растителен мотив, рисуван с тънко перо и оцветен в карминеночервено.

Тънък картон, облечен с червеникава релефна хартия с флорални мотиви; кожени гръб и ъгли.

Двама книжовници

А.

(1r–12v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов, правилен, подражание на печатен шрифт

Правопис: Църковнославянски

Б.

(13r–14r) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов, правилен, подражание на печатен шрифт, дребен

Правопис: Църковнославянски

Требник. Част от последованията при смърт и погребение
3. (13r–14r) . Молитвата „Боже на духовете“ (вариант). Текстът се чете на панихидата и на опело и при двете задушници – в Събота месопустна и Събота на Петдесетница.
Бележки на книжовника:
  • (12v) . Написана само годината с червенослов: 1851го года̀. Под тях е имало надпис от две думи, които сега са плътно зачертани с черно мастило.
  • (f. 14r) . Зачеркнато начало на молитва.
1851.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.