Чудеса на св. Георги и Житие на св. Козма Зографски от XVIII век (конволют), Зогр. 370

Общо наименование: Конволют. Конкретно наименование: Печатна книга, ръкопис, печатна книга. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Каталог: Зогр. 370. Предишна сигнатура: ХІІ б 44. 1  Предишен каталог: С. З. Б. № 30. 2 
50 ff.

Твърд картон, облечен в червена кожа; форзаци от мраморна хартия. Идентична украса върху двете корици – бордюр от растителен мотив, нанесен със сляп отпечатък около централното поле с щамповани в него със златен отпечатък кръст и четири розети.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

1

Печатна книга: Акатист за св. Богородица. Русе, 1866

2

Общо наименование: Чудеса. Конкретно наименование: Чудеса на св. Георги и Житие на св. Козма Зографски. Общо наименование: Житие. Конкретно наименование: Житие на св. Козма Зографски.
Плътна, здрава Корона с грозд и неясен надпис(фрагмент); Три луни(фрагмент). 50 ff. 172 x 112 mm 140 x 80 mm (текст)
Ръкописът е в относително добро общо състояние – има окислено мастило; подвързан е между две печатни книги от ХІХ в. Празни листове: 27r–31v
117
Черно мастило за основния текст, червено за заглавията, инициалите и указанията.

На л. 1r, 6v, 13r, 19r (ръкописна част) – тънки червени инициали с богата или по-скромна растителна украса

Анонимен
Кирилица. Полуустав, дребен

Правопис: Църковнославянски

18. век.

3

Печатна книга: Сказание за йеросхимонах Серафим Саровски, Санкт Петербург, 1863.