Требник от XIX век, Зогр. 376

Общо наименование: Требник. Конкретно наименование: Сказание за чудотворните икони на св. Георги. Конкретно наименование: Повест за нашествието на латините на Света гора. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 376. Каталог: 376.
Бяла, гланцирана Двуглав орел с корона и инициали (Т)SC ; Щит с луна . 71 ff. 164 x 105 mm 115 x 78 mm (текст)
Фолиация: Буквена: 1–31, като първите два листа не са номерирани, а след л. 22 е пропуснат един номер, отбелязан с арабски цифри „22“ с молив
Фолиация: Същата с молив 32–65, след което продължава 87–90.
Добро; хартията върху двете корици е разкъсана на места. Празни листове: 64v–87r.
116Текст, ограден с рамка 147 х 83 мм, двойноконтурна в горната част.
Черно за текста, два вида червено за заглавията, инициалите и указанията

На втория неномериран лист (verso) и на л. 21v, 23v, 24v, 29v, 34v, 87v ‒ заставки, грубо и неумело изработени с черно или с черно и виненочервено мастило. В горните части на рамките ‒ еднотипни композиции от кръст с крайно опростени растителни мотиви отстрани, в няколко варианта. В дела на първия книжовник малки растителни мотиви с черно мастило украсяват от двете страни надтекстовите заглавия в горните части на рамките.

Картон, обвит с релефна черна хартия с флорални мотиви; кожен гръб.

Трима книжовници

А.

(ff. 1r–44r) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов, дребен

Правопис: Църковнославянски

Б.

(ff. 44v–64r) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов, среден, калиграфски

Правопис: Църковнославянски

В.

(ff. 87v–90v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов

Правопис: Църковнославянски

9. (52v–64r) . Повест за нашествието на латините на Света гора (част). Недописано, прекъсва на прението на Зографските братя с латинстващите.
10. (87v–90v) . Последование при избора на епитроп (църковен настоятел).
Бележка на книжовника
  • (40v, между двете линии на горния контур) . Отчасти ръкописно, отчасти с полуустав: Читай 18го Декем: и всегда
Приписки
  • (37r, пред началото на молитвите) . С молив: Мц҃ъ Декемврїи 18. Число 37
  • (41r, в полето) . С молив: Прочитай молитво (!) сию.
19. век.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.