Акатист на св. Богородица от XIX век, Зогр. 381

Общо наименование: Акатист. Конкретно наименование: Акатист на св. Богородица. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 381. Каталог: 381. Предишен каталог: 135. Предишна сигнатура: III.а.15.
Плътна, леко жълтеникава Няма; 18 ff. 170 x 105 mm 125 x 75 mm (текст)
Фолиация: Оригинална, буквена, 2–13, като първите четири листа, както и последните два листа не са номерирани
Фолиация: Нова, с молив, 14–15 на последните два листа.
Като цяло добро, само в ъглите на листовете има кафеникави мазни петна. Празни листове: 14–15.
117Текст, рамкиран отляво и отдясно с единична линия, очертана с молив

На л. 1r ‒ тясна лентовидна заставка с мотив от геометрични фигури, изработена с червено и черно мастило.

Картон, обвит с кожа; елементарна орнаментика от врязани правоъгълни рамки върху двете корици

Анонимен
Кирилица. Полуустав, прав, подражание на печатен образец

Правопис: Църковнославянски

(1r–13v) . Акатист на св. Богородица.
19. век.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.