Молитвеник от XIX век, Зогр. 390

Общо наименование: Молитвеник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 390. Каталог: 390. Предишен каталог: 256. Предишна сигнатура: ІІІ.з.31.
Плътна, леко грапава Неидентифицирани; І+56+І ff. 155 x 100 mm 130, 135 x 75, 80, 85 mm (текст)
Фолиация: Нова фолиация, която не отброява първия (добавен) лист
Книгата е пострадала от вредители
120–27Текст в рамка на листове 30r–37v, 39r–55v
Черно и сепия

Картон, облечен с избелял лилав плат; кожени гръб и ъгли.

Четирима книжовници

А.

(ff. 1r–12r) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, късен, наклонено писмо, на места почти преминаващо в бързопис

Правопис: Църковнославянски

Б.

(ff. 14r–29r) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, късен, по-дребно писмо и оставя много малки полета на листовете

Правопис: Църковнославянски

В.

(ff. 30r–38r) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, късен, наклонено писмо, на места почти преминаващо в бързопис

Правопис: Църковнославянски

Г.

(ff. 39r–55v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, късен, с подчертано ъгловато писмо, с изразени серифи

Правопис: Църковнославянски

1. (ff. 1r–8r) . Молитвено размишление за Страстите Христови . Автор: св. Димитрий Ростовски , Източник: Посочена е и дата на съставяне на книжката – 1702 г., месец декември.
2. (ff. 8v–9v) . Утринно молитвено правило.
3. (ff. 10r–12r) . Разсъждения за Причастието; молитви преди Причастие.
4. (ff. 14r–19r) . Канон покаен към Господа нашего Иисуса Христа, който се пее всекидневно. Творение на преподобния отец Кирил (Туровски).. Автор: Кирил Туровски , Редакция: От т.нар. вилнюска редакция (Требник 1622). .
5. (ff. 20r–26v) . Всекидневно изповедание на греховете. Автор: Никифор Калист Ксантопулос , Източник: „Всекидневното изповедание“ от Никифор Калист не възхожда към църковнославянската преправка, направена от св. Димитрий Ростовски, и вероятно, е превод от гръцкия оригинал..
6. (ff. 26v–29r) . Молитва към Пресвета Богородица след изповед. Източник: Молитвата възхожда към старопечатно издание; същата вж. в Зогр. 392 .
7. (ff. 30r–38r) . Молитва за всекидневна изповед на човек, ходещ по пътя на спасението.
8. (ff. 39r–52r) . Канон за Пресветата Владичица наша Богородица и Приснодева Мария, който се пее по всяко време и най-вече при смърт. В Канона за св. Богородица, певаем на всеки час, значителна част от химничния текст, съставен от повтаряеми думи, е предаден с абривиатури.
9. (ff. 52v–54v) . Молитва похвала към св. Богородица. Редакция: Без разказа за чудотворната ѝ сила и явяването ѝ на архиепископ Тома Кантуарийски.
10. (ff. 54v–55v) . Молитва втора към св. Богородица.
19. век. Материали, съпътстващи ръкописаВ началото е прилепен заглавният лист на старопечатен служебник, печатан в Киевопечерската лавра, 1762 г. На гърба му е залепена гравюра с Разпятие Христово, отпечатана през май 1778 г., но името на гравьора не се чете.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.