Последование за приемане на светена вода от 1868 г., Зогр. 393

Общо наименование: Последование за приемане на светена вода. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 393. Каталог: 393.
Плътна, леко грапава Три шапки и инциал VС ; 7 ff. 160 x 110 mm 120 x 80 mm (текст)
Фолиация: Нова фолиация с молив 1–5, като два пъти е повторен л. 4 и последните 2 листа не са номерирани
Добро, със следи от намокряне по лявата корица. Празни листове: 4v, и последните два неномерирани.
114
Черно за основния текст, червено за заглавията, инициалите и указанията.

Няма, с изключение на малък плетеничен орнамент, очертан с една линия с червено мастило, който е използван като концовка на л. 4r и като маркер в текста на л. 2r.

Картон, облечен със светлосиня хартия с релефни мотиви (ромбове); платнен гръб; форзаци от жълта, плътна релефна хартия с растителни орнаменти.

Анонимен
Кирилица. Полуустав

Правопис: Църковнославянски

Съдържа Последование за приемане на светена вода, Тропари, които се пеят, когато свещеникът прави кръст с копието при страдание от болест.
1. (ff. 1r–4r) . Последование за приемане на светена вода.
2. (5r–5v) . Тропари, които се пеят, когато свещеникът прави кръст с копието при страдание от болест.
Приписки:
  • (f. 5v = 4bis.v) . С черно мастило като на основния текст в ръкописа: еродїа́конъ Анато́лїй въ 1868: г҃: мц҇ⷭа іꙋлїа: в, де́нь
  • (f. 5v) . С молив: 1886: мⷰ: оврій (!) въ 5:
1868.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.