Молитвеник от XIX век, Зогр.394

Общо наименование: Молитвеник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 394. Каталог: 394.
Леко грапава, плътна Надпис J WHATMAN ; 18 ff. 160 x 120 mm 105 x 90, 70 mm (текст)
Фолиация: Нова фолиация 1–18 с молив, листове 7 и 8 не са номерирани
Добро. Празни листове: 4v–9r, 18v
113–15 На л. 1r–5r ‒ текст в двойноконтурна рамка, очертана с молив и изтеглена до края на листа отгоре, 15 реда на страница. На л. 9r–18v ‒ тройна рамка, очертана с мастило, чиито външни ъгли са оформени като квадрати, 13 реда на страница.
Черно за текста, червено за заглавията, инициалите и указанията

На л. 9v ‒ миниатюра на цял лист, рисувана с перо и акварелно оцветена в тъмножълто, синьо, червено и зелено, която представя Христос Вседържител на трон, в облаци, с разтворена книга в дясната ръка и скиптър в лявата; под изображението ‒ надпис „Господь Вседержитель“. На л. 10r ‒ заставка по образец от украински печатни книги – в центъра е символът на св. Троица с надпис ὁ „Θεος“, флангиран от два потира с кръстове и силно стилизирани растителни стъбла с малки кръстчета върху тях. На л. 16v ‒ концовка – Адамовият череп (череп и кости).

Картон, облечен с черна релефна хартия, щампована с растителен орнамент; кожен гръб; форзаци от мраморна хартия.

Двама книжовници

А.

(ff. 1r–4r) . Анонимен
Кирилица. Полуустав правилен, дребен

Правопис: Църковнославянски

Б.

(ff. 10r–18r) . Анонимен
Кирилица. Полуустав правилен, дребен, калиграфски изписан

Правопис: Църковнославянски

1. (ff. 1r–4r) . Четири молитви към св. архангел Михаил. Споменати са и 26-те зографски мъченици, св. Георги и св. Козма
2. (ff. 10r –14v) . Молитва похвала към св. Богородица. Прибавен е и разказ за нейното чудотворно явление и че текстът е напечатан като 7-мо чудо в книгата „Ново небе“
3. (14v–15r) . Поклонение на Св. Троица.
4. (15v–16v) . Последование при изход на душата от тялото.
5. (17r–18r) . Тропар на св. Козма Зографски.
6. (17r–18r) . Тропар на на свв. 26 зографски мъченици.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.