Добротолюбие от XVIII–XIX век, Зогр. 403

Общо наименование: Добротолюбие. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 403. Каталог: 403. Предишен каталог: 74. Предишен каталог: 7.
Плътна, леко грапава Герб с корона(фрагмент); 46 ff. 155 x 97 mm 130 x 75 mm (текст)
Фолиация: До л. 18 включително ‒ оригинална буквена фолиация.
Фолиация: Нова фолиация 19–45 с арабски цифри, като л. 34 е повторен.
Недобро, на началните листове откъснат горен край; листовете са проядени от вредители; има окислено мастило.
120–24Рамка от две успоредни вертикални прави на л. 7–45; Редовете на страница се колебаят: 20, 22, 23, 24.
Черно

Няма

Анонимен
Кирилица. Полуустав

Правопис: Църковнославянски

Добротолюбие
1. (ff. 1r–28r) . 100 душеспасителни глави от св. Теодор Едески . Автор: Теодор Едески, Написани в манастира на св. Сава в Йерусалим. Източник: Отговарят на печатното „Добротолюбие“ (Добротолюбие 1793)..
2. (28r–45v) . Трезвителни глави много добри за опазване [чистотата] на сърцето от преп. Филотей Синайски. Автор: Филотей Синайски , Превод: Превод на св. Паисий Величковски, различен от печатното „Добротолюбие“, съдържащо 40 глави. Има 43 глави, като текстът на гл. 34 отговаря на последната гл. 40 в „Добротолюбие“ (Добротолюбие 1793).
18.–19. век.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.