Сборник около 1860 г., Зогр. 404

Общо наименование: Сборник. Конкретно наименование: Сборник от гадателни книги, имената на църковните книги и агиологически текстове. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 404. Каталог: 404. Предишен каталог: 144. Предишен каталог: З. Б. 250. Предишна сигнатура: III.а.24.
Тънка, жълтеникава Няма; 73 ff. 145 x 100 mm 120 x 85 mm (текст)
Фолиация: Нова фолиация
Листовете са запазени, но мастилото е силно окислено; разкъсана хартия с липси между кориците. Празни листове: 37v-38r и от 39v до края.
112Линиране с двойни редове
Черно за основния текст, червено за заглавията, инициалите и указанията

Картон, обвит с мраморна хартия; платнен гръб. Върху дясната корица голям, печатан със синьо етикет, с лилия в средата и празно поле под нея, като цялото графично оформяне силно напомня гръб на карта за игра.

Паисий Зографски
Кирилица. Полуустав, нов, с бързописни елементи
Новобългарски елементи

Правопис: Църковнославянски

1. (ff. 3r-9r) . Кои светци за какви болести или житейски беди помагат и кога се чества паметта им.
2. (ff. 9v-11v) . За 33-те неблагополучни дни в годината, посочени по дати за всеки месeц.
3. (ff. 18v-11v) . Гръмник. (Громовник), започващ от м. март, за автор е посочен имп. Ираклий
4. (ff. 19v-23v) . Лунник. Започва от м. септември
5. (ff. 24r-26r) . Гръмник-мълнияк.
6. (ff. 26v-28v) . Лунник (права и полегнала луна).
7. (ff. 28v-32r) . Коледник.
8. (ff. 32v-36v) . Имената на църковните книги.
9. (ff. 37r) . Пасхалия. Месечни епакти (част). Разликите между лунния и слънчевия календар по месеци.
10. (ff. 38v-39r) . Кратък месецослов с големите празници за септември‒ноември.
Бележки на книжовника
  • (f. 1r) . С червено мастило: Дарова́ сѧ сїѧ тетрадїа ѿ мене Паи́сїа і҄еромона́ха на бра́та на́шегѡ Арка́дїа мона́ха за воспомина́нїе братолюбо́внѡ ѡ Хриⷭтѣ Бз҃ѣ.; и с черно мастило: Паи́сїа іеросхиⷨⷨ Зогра́фскїй.
Приписки

Многобройни, по вътрешните страни на кориците и на някои от празните листове, включително нотни редове. Особено интересни са приписките за заемане на книги, които са датирани от 1862 до 1869 г. и са писани главно наопаки на последните листове. Например:

  • (f. 71v) . С молив, наопаки на листа: 1867 априлїа, 26 поп икарпа зема митарствата на прочитанїе; феврꙋарїа 5 денъ дадохъ на сергїа ѡбѣти монашескїѧ Тїхона вороженскаго; Лаврентїѧ зема катїхїзисъ на прочитанїе 1869.
  • (f. 72r) . Със син молив, наопаки на листа: дадох на о͠цъ Мартинїана чудесата [на] Пр Бр до времѧ 1867 аvгоста 19
  • (f. 36v) . Указание, че предшестващият текст (Имената на църковните книги) е от съчиненията на Тихон, бивш епископ Воронежки.
19. век (ок. 1860?).

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.